NESTRUČNO GAŠENJE DPF-A I VELIKA ZAČEPLJENOST MOŽE IZAZVATI SLEDEĆE POSLEDICE:
– stradanje turbine
– smanjenje snage motora
– veliku koncetraciju kancerogenih čestica
– previsoka temperatura izduvnih gasova

 

DPF je skraćenica za Diesel Particulate Filter, odnosno radi se o filteru čestica koja je u proizvodnji automobila obavezna od 2009. godine, mada je neki proizvođači na svojim vozilima imaju i godinama ranije.
Kao što mu i samo ime kaže, radi se o filteru koji je namijenjen dizelskim motorima, a postao je standardna komponenta kako bi vozila ispunila Euro 5-6 norme.
Smanjuje emisije štetnih gasova koje se emituju sagorijevanjem dizela za čak i do 80 posto.
DPF filter ima zadatak smanjenja štetnih gasova , sprečava izbacivanje štetnih gasova iz vozila pa mu je funkcija da zarobljava čestice čađe koje bi se inače ispustile iz automobila.
Svaki filter, kako bi dobro radio i vršio optimalno filtriranje, potrebno je redovito čistiti kako ne bi došlo do zagušenja motora.
Proces čišćenja naziva se regeneracija, a izvodi se tako da se pod visokim temperaturama tretira sakupljena čađa te se na taj način pretvori u malu količinu pepela koja se odbaci iz sistema.
Ukoliko se konstantno ignoriše lampica DPF filtera, njegova začepljenost može dostićii visokih 75 posto te se može upaliti i lampica koja signalizira grešku na motoru, a također može doći i do većih kvarova na samom motoru ukoliko se dugo ignoriše problem.
Životni vek DPF-a ili FAP-a jednak je životnom veku automobila ukoliko se o njemu dobro brinemo.

Vreme čišćenja od 30 do 120 minuta

Bez rezanja i varenja

Ekološki prihvatljiva metoda čišćenja

Sertifikovan metod čišćenja

POSTUPAK ČIŠĆENJA DPF FILTERA I KATALIZATORA

  • Demontaža DPF filtera sa vozila
  • Vizuelni pregled stanja filtera
  • Video pregled - endoskop kamerom
  • Softversko očitavanje zaprljanosti
  • Štampani test - rezultati
  • Čišćenje filtera sa adekvatnim sredstvom
  • Predsušenje filtera + efikasno sušenje (30 min.)
  • Završna kontrola očitavanja rezultata
  • Pakovanje i isporuka

Kako izgleda DPF čišćenje filtera kod nas

ČIŠĆENJE DPF FILTERA I KATALIZATORA

Mašinsko čišćenje filtera je postupak u kojem se efikasnost DPF/FAP filtera i SCR katalizatora kod svih vozila putničkog, autobuskog, teretnog programa i radnih mašina vraća na 95% novog. Ceo proces čišćenja obavlja se na jednoj mašini i traje za putnička vozila 90 minuta, a za teretna vozila i radne mašine do 150 minuta (zajedno sa sušenjem). Ovaj metod obezbeđuje efikasnost DPF filtera i katalizatora, u poređenju sa drugim metodama daje neuporedivo bolje rezultate.

LOKACIJA

Auto Servis - Brka Auto Luke Vojvodića 22, Beograd